author Image

Barcelona quá tải du khách, người dân chặn đầu xe phản đối