author Image

Bác sĩ nỗ lực vẫn không thể cứu sống bé trai bị đuối nước hồ bơi