author Image

Bác sĩ có sáng kiến làm 'cầu vượt' bằng mạch máu cứu bé trai