author Image

Bà mẹ Hà Nội gặp họa khi tiêm silicon làm trẻ hóa 'vùng kín'