author Image

8 xe cấp cứu chạy như con thoi đưa nạn nhân cháy chung cư vào viện