author Image

56 người mất tích trong vụ chìm tàu ngoài khơi Phuket