author Image

4 nạn nhân vụ nổ khí hầm nhà vệ sinh bị bỏng nặng