author Image

1.000 người diễu hành khai mạc lễ hội du lịch Đồng Hới